Neuromàrqueting

Neuromarqueting

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Interpretar la presa de decisions dels potencials clients i influir-hi de manera efectiva

Objectius específics

   •  Distingir els usos del neuromàrqueting i les diferències amb el màrqueting convencional
   •  Identificar els fonaments del neuromàrqueting.
   •  Aplicar tècniques i dades del neuromàrqueting a les seves estratègies i campanyes de màrqueting i/o a la dels seus clients.

Contingut

10924

 Mòdul 1: Història del neuromàrqueting. 10h
Introducció al Neuromàrqueting
   •  Inicis del neuromàrqueting
   •  Eines per a l'estudi i experimentació en neuromàrqueting.
   •  La Tríade Cerebral.

 Mòdul 2: Teoria del neuromàrqueting. 10h
Definició de la ciència del neuromàrqueting
   •  L'origen de la neuroeconomia i del neuromàrqueting
   •  Neuroanatomia bàsica aplicada a l'estudi del neuromàrqueting
   •  Mecanismes cerebrals utilitzats en la presa de decisions de compra
   •  Decisions racionals i emocionals
   •  Neurociència, psicologia i mites sobre el neuromàrqueting
   •  Tècnica deleye-tracking
   •  Altres tècniques d'estudi utilitzades en neuroeconomia i neuromàrqueting
   •  Neurones, xarxes neuronals i neurotransmissors.
   •  Els sentits del cervell.

 Mòdul 3: Aplicació del neuromàrqueting. 15h
Els tres passos del cervell
   •  Pain
   •  Claim
   •  Gain.
El cerber primitiu
   •  Diferències entre els cervells, les sensibilitats i el moment.
   •  Qui decideix?
Tècniques en neuromàrqueting
   •  El discurs i el copy
   •  Les històries/ Metàfores
   •  Canals i formats/ Rebatre objeccions
   •  La comparativa./ Anàlisi de client
   •  Rols del comprador.
Pràctica a Neuromàrqueting
   •  En presentacions orals
   •  En comunicació escrita
   •  En canals digitals
   •  En entrevistes de feina
   •  En punt de venda.


Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Valoració


Estudiants formats

155

Comparteix

Cursos següents