Neuromàrqueting

Neuromarqueting

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
-Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Interpretar la presa de decisions dels potencials clients i influir-hi de manera efectiva

Objectius específics

 Distingir els usos del neuromàrqueting i les diferències amb el màrqueting convencional
 Identificar els fonaments del neuromàrqueting.
 Aplicar tècniques i dades del neuromàrqueting a les seves estratègies i campanyes de màrqueting i/o a la dels
seus clients.

Contingut

10924

Mòdul 1: Història del neuromàrqueting. 10h
   •  Introducció al Neuromàrqueting
 Inicis del neuromàrqueting
 Eines per a l'estudi i experimentació en neuromàrqueting.
 La Tríade Cerebral.

Mòdul 2: Teoria del neuromàrqueting. 10h
   •  Definició de la ciència del neuromàrqueting
 L'origen de la neuroeconomia i del neuromàrqueting
 Neuroanatomia bàsica aplicada a l'estudi del neuromàrqueting
 Mecanismes cerebrals utilitzats en la presa de decisions de compra
 Decisions racionals i emocionals
 Neurociència, psicologia i mites sobre el neuromàrqueting
 Tècnica deleye-tracking
 Altres tècniques d'estudi utilitzades en neuroeconomia i neuromàrqueting
 Neurones, xarxes neuronals i neurotransmissors.
 Els sentits del cervell.

Mòdul 3: Aplicació del neuromàrqueting. 15h
   •  Els tres passos del cervell
 Pain
 Claim
 Gain.
   •  El cerber primitiu
 Diferències entre els cervells, les sensibilitats i el moment.
 Qui decideix?
   •  Tècniques en neuromàrqueting
 El discurs i el copy
 Les històries/ Metàfores
 Canals i formats/ Rebatre objeccions
 La comparativa./ Anàlisi de client
 Rols del comprador.
   •  Pràctica a Neuromàrqueting
 En presentacions orals
 En comunicació escrita
 En canals digitals
 En entrevistes de feina
 En punt de venda.