Ciberbullying i la intervenció socioeducativa

Ref: 85185

Inici: 06/05/24

Fi: 20/05/24

20h

Presencial

dilluns i dimecres de 17:00 a 21:00 hores

85185

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Explicar les característiques del bullying a l'entorn digital i desenvolupar elements d'intervenció per protegir i acompanyar les víctimes que el pateixen

Objectius específics

   •  Identificar el ciberassetjament i l'assetjament escolar
   •  Descriure el procés d'assetjament i ciberbullying
   •  Indicar quines accions podem dur a terme per prevenir el ciberbullying

Contingut

85185

 Mòdul 1: Ciberbullying i assetjament escolar. 5h
Definició de l'assetjament escolar i el ciberbullying
   •  Descriure què és el ciberbullying
   •  Detecció una situació d'assetjament
   •  Actuació dels pares i mares, les persones menors i les persones educadores davant d'un cas de bullying o ciberbullying
   •  El paper de la víctima, de la persona assetjadora i de les persones espectadores
   •  Aspectes legals, conseqüències per a l'assetjador i ajuda a les víctimes

 Mòdul 2: El procés d'assetjament i ciberbullying i les seves conseqüències. 5h
Anàlisi del procés d'assetjament i ciberbullying
   •  Fases de l'assetjament
   •  Tipologies de l'assetjament
   •  Tipus de conductes violentes: diferència entre agressivitat i violència

 Mòdul 3: La prevenció del Ciberbullying. 10h
Aplicació d'estratègies per evitar el ciberbullying
   •  Accions per evitar el ciberbullying
   •  Comunicació i família: aprendre a escoltar, generar autoestima i empatia a totes les etapes de la infància i l'adolescència
   •  Educació tecnològica
   •  Visualització de material audiovisual per tractar els casos d'assetjament escolar i ciberbullyingAvaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

64

Comparteix