Prevenció, detecció i actuació davant situacions d’abús sexual infantil

Prevencio Deteccio I Actuacio Davant Situacions Dabus Sexual Infantil 79781

Contingut

10647

-Definició de sexual infantil. Mites.
-Conèixer que és l'abús sexual infantil.
-Tenir una visió realista i ajustada sobre l'ASI.
-Ser conscient de les dificultats en les quals es troben els menors o adolescents que sofreixen ASI.
-Ser conscients de les dificultats que es troben tant els agents socials com els progenitors i/o les persones assistents principals dels menors o adolescents per poder manejar una sospita d’ASI.
-Dades estadístiques. Conèixer l’ocurrència del maltractament infantil. Ser conscient de qui sofreix el maltractament infantil. Població de major vulnerabilitat.
-Detecció i identificació de l’abús sexual infantil.
-Actuació davant de l’abús sexual infantil: circuits d’actuació, protocols i recursos existents.
-Prevenció de l’abús sexual infantil.

Valoració


Estudiants formats

15

Comparteix