Eines d’avaluació de l’aprenentatge en línia

Eines Davaluacio De Laprenentatge En Linia

Objectius generals

  Dissenyar i crear avaluacions en línia amb eines digitals.

Contingut

10246

Eines en línia que permeten crear activitats d’avaluació gratuïtes.

1. Conjunt d'eines en línia de Google (3 hores):
1.1. Google Sites. Creació pàgines web on es poden incloure tot tipus d’elements multimèdia. Es poden establir metodologies d’avaluació, coavaluació i autoavaluació per crear un portafoli, un blog, etc. A més fomenta l’aprenentatge col·laboratiu.
1.2. Screencastify. Extensió. Facilita la creació, edició i publicació d'un vídeo, generalment tutorial.
1.3. Google Forms. Permet crear formularis de contacte, enquestes, qüestionaris...

2. Eines de Moodle o compatibles amb Moodle (4 hores):
2.1. Hotpotatoes. Creació d’exàmens de diferents tipus. Integració en Moodle dels exercicis d’avaluació.
2.2. Creació de qüestionaris amb Moodle: exercicis d’autoavaluació i exàmens de diversos tipus (preguntes curtes, llargues, d’elecció múltiple, etc.)

3. Eines que utilitzen el joc i/o la creativitat (9 hores):
3.1. Kahoot. Eina que permet aprendre i repassar conceptes de forma molt entretinguda perquè funciona com si es tractés d'un concurs.
3.2. Autocrat. Joc de preguntes multi jugador. Permet crear els nostres propis concursos o exàmens d'una manera divertida i lúdica.
3.3. EdPuzzle. Eina en línia per crear lliçons en format de vídeo a les que se li poden afegir diferents opcions com comentaris, preguntes, observacions, etc.
3.4. Emaze. Creació de presentacions en línia.

4. Eines en línia especialitzades en crear i corregir exàmens (2 hores): per exemple, Online Exam Builder, Testmoz, Gexcat, iGiveTest, QuestBase.

5. Eina en línia especialitzada en crear qüestionaris en línia (2 hores): Socrative.

Avaluació

Examen final teòric-pràctic format per un qüestionari de 10 preguntes amb resposta única i dissenyar una o vàries activitats seguint la metodologia educativa estudiada.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

64

Comparteix