Mecanització amb màquina eina convencional

Ref: 85270
Mecanitzacio Amb Maquina Eina Convencional

Inici: 05/09/24

Fi: 26/09/24

60h

Presencial

dimarts i dijous de 17:15 a 21:15 hores

85270

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Usar tècniques manuals i amb màquina auxiliar en un taller mecànic, incorporant de manera transversal els conceptes vinculats a l'economia circular.

Objectius específics

   •  Usar la maquinària de taller identificant-ne el funcionament.
   •  Aplicar les tècniques de mesurament i traçat a la fabricació i mecanització de peces.
   •  Classificar el material que cal mecanitzar i les seves propietats.
   •  Utilitzar les proteccions de seguretat més adequades segons la feina.
   •  Definir l'economia circular a les tasques diàries del taller.

Contingut

85270

 Mòdul 1: Tecnologia bàsica del taller. 20h
Utilització de les diferents ferramentes convencionals de taller.
   •  Trepant manual i de columna
   •  Radial
   •  Serra circular
   •  Serra de mà

 Mòdul 2: Disseny gràfic i traçat. 20h
Utilització d'eines de mesurament i traçat
   •  Cinta mètrica
   •  Peu de rei
   •  Punta de traçar
   •  Regla de traçat
   •  Compàs

 Mòdul 3: Materials i propietats. 10h
Identificació de cada material i el seu comportament:
   •  Ferro convencional
   •  Aliatge de metall
   •  Alumini
   •  Galvanitzat

 Mòdul 4: Equip de protecció individual. 5h
Utilització dels diferents EPIS de seguretat.
   •  Ulleres de protecció ocular
   •  Guants
   •  Botes
   •  Roba de seguretat
   •  Genolleres

 Mòdul 5: Mòdul transversal d'economia circular. 5h
Definició de l'economia circular
   •  Model
   •  Reutilització i reducció de residus al taller

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

31

Comparteix