Disseny i mecanització per ordinador. CAD-CAM. Nivell I

Ref: 85210

Inici: 09/09/24

Fi: 02/10/24

40h

Presencial

dilluns, dimecres i divendres de 17:00 a 21:00 hores

85210

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els procediments i les eines per a l'obtenció i l'elaboració de programes de control numèric.

Contingut

85210

 Mòdul 1: Disseny CAD. 12h
Introducció als sistemes CAD
   •  Entorn del programari
   •  Funcions principals de modelat pel CAM.
Descripció el disseny en estructura de filat 2D i 3D
   •  Funcions de dibuix bàsiques 2D: croquis. Sistemes de representació en 2D. Eines de disseny per obtenir geometries en dues dimensions.
   •  Funcions de dibuix bàsiques 3D: extrusió, revolució. Sistemes de representació en 3D.
   •  Eines de disseny per obtenir geometries en tres dimensions.
   •  Ordres de visualització, manipulació i organització del dibuix.
   •  Formats d'intercanvi gràfic de fitxers CAD i exportació a programari CAD/CAM

 Mòdul 2: Entorn i programació CAM. 28h
Introducció als sistemes CAM
   •  Entorn programari CAM
   •  Eixos de màquina
   •  Generació d'eines, portaeines, trajectòries.
   •  Elements implicats en un procés de fabricació (Màquines, portaeines, subjecció...)
Enumeració de les operacions de mecanitzat 2D, 2D ½ i 3D
   •  Taps, superfícies, extrusions, capes de treball, orientació de les geometries, components generar peça en brut
   •  Extreure la geometria de la peça a partir del pla, per decidir tot seguit un procés de fabricació vàlid, segur i rendible.
   •  Operacions de mecanitzat: desbast i acabat. Copiat.
   •  Estratègies de mecanització segons les operacions CAM.
Representació de la simulació i la verificació
   •  Simulació de la mecanització en diferents estratègies a diferents estacades.
   •  Generació codi CNC pel post processat.
Anàlisi de conceptes transversals
   •  Sostenibilitat.
   •  Economia circular: aspectes socials, ambientals i econòmics.

Avaluació

• Prova teòrica objectiva de tipus test
• Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

177

Comparteix