Eines de coaching. Nivell II

Ref: 84949
Habilitats Personals I Interpersonals

Inici: 06/05/2024

Fi: 05/06/2024

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

84949

Comentaris

En aquest curs ja estan esgotades les places per les persones treballadores d'administració pública.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i desenvolupar l'autolideratge a través de la metodologia del coaching d'equips

Objectius específics

   •  Diferenciar entre coaching executiu, coaching d'equips i/o líder coach, aplicant la comunicació circular i analitzant teories de la transformació d'equips i coaching sistèmic.
   •  Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i descobrir les principals teories de la motivació per obtenir més informació dels col·laboradors.

Contingut

84949

 Mòdul 1: Coaching d'equips. 20h
Descripció del coaching d'equips
   •  Definició del concepte
   •  Diferència entre grup, equip, EAR (equip d'alt rendiment)
   •  Identificació del rol del coach d'equip
   •  Enumeració dels tipus i beneficis
   •  Diferenciació entre el coaching executive i el coaching d'equips
   •  Relació d'habilitats i competències
   •  Identificació de les fases d'un procés
Aplicació de la comunicació a l'equip
   •  Anàlisi de les principals habilitats comunicatives
   •  Descripció de la comunicació circular
   •  Explicitació de la comunicació no violenta
Resum de transformació d'equips
   •  Descripció de les fases d'un equip segons John Whitmore
   •  Identificació dels tipus d'equips segons Ken Blanchard
   •  Definició de les 5 disfuncions d'un equip segons Lencioni
   •  Gestió del canvi amb La corba del canvi
   •  Anàlisi del model Tuckman
   •  Definició dels 8 passos de Kotter
Resum del Coaching sistèmic
   •  Definició de sistema
   •  Identificació de les constel·lacions sistèmiques
   •  Anàlisi de les constel·lacions familiars
   •  Distinció de les constel·lacions estructurals

 Mòdul 2: El Líder coach. 10h
Elaboració del perfil del bon líder
   •  Definició de lideratge
   •  Identificació de l'autolideratge
   •  Comparació dels diferents estils de lideratge segons Daniel Goleman
   •  Definició del líder Coach
   •  Descripció del lideratge situacional
   •  Explicació del lideratge camaleònic
Anàlisi de les Teories motivacionals
   •  La piràmide de Maslow
   •  Les necessitats de McLelland
   •  Factors d'higiene de Hezberg
   •  Les expectatives de Vroom

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

626

Comparteix