Estratègies comunicatives i habilitats útils

Objectius generals

Preparar els i les professionals per a empoderar a grups de persones amb competències comunicatives per a millorar les sinergies entre els membres de l’equip de treball.

Objectius específics

Conèixer i identificar els diferents estils de comunicació i emprar aquell que sigui el més idoni per cada cas en concret (Mòdul formatiu 1).
Identificar totes les parts interlocutores en una conversa i saber dirigir-se entre iguals (Mòdul formatiu 2).
Consolidar la posició de líder en un equip de treball: cohesionar les bones relacions entre els membres, saber posar ordre en casos de conflicte, i saber donar indicacions (Mòdul formatiu 2, 3 i 4).
Fer un ús de la llengua que incorpori mots, expressions, connectors, les quals cap col·lectiu pugui sentir-se discriminat. Tanmateix en l’ús de la llengua s’haurà de tenir en compte la perspectiva verda (Mòdul formatiu 5).

Contingut

10867

Mòdul formatiu 1: La comunicació. 9 hores
1.1 Estils de comunicació: agressiva, autoritària i assertiva.
1.2 Comunicació eficaç: actitud positiva, focalitzar-se amb el tema, evitar distraccions i deixar de perjudicis.
1.3 Frases gallet i frases tàctiques. La pregunta dirigida i la seva utilitat.
1.4 El feedback: què és el feedback, tipologia de feedback (positiu -negatiu), feedback en la comunicació.
1.5 El llenguatge no verbal

Mòdul formatiu 2: Les parts que intervenen a la comunicació. 6 hores
2.1 Psicologia de l’interlocutor: claus de l’empatia, llenguatge positiu, raó i emoció i les emocions bàsiques.
2.2 Dificultats davant de l’oient: barreres de la comunicació, aconseguir l’atenció, expressió oral i escrita i altres dificultats que
ens podem trobar davant la comunicació.
2.3 L’escolta activa: el funcionament de l’escolta, el temps lliure mental, desenvolupar la capacitat d’escoltar.

Mòdul formatiu 3: La comunicació en equips de treball. 7 hores
3.1 De què parlem quan parlem d’equip de treball: dimensions de l’equip i factors que poden dificultar el treball en equip.
3.2 La figura del líder dins de l’equip de treball: aprendre a ser un líder, estils de direcció, habilitats comunicatives i directives i
funcions directives.

Mòdul formatiu 4: La comunicació com a eina per a la resolució de conflictes. 6,5 hores
4.1 Sistemes de relació de conflictes basats en el poder i els interessos.
4.2 La negociació i la mediació.

Mòdul formatiu 5: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_SSCB_UC1024_3 Establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries.

Valoració


Estudiants formats

26

Comparteix