Diversitat sexual

Igualtat A Lambit Laboral I Educatiu

Continguts

10642

-Conceptes bàsics. El sistema binari.
-Orientació/Identitat/expressió de gènere.
-Diversitat a la infància.
-Intervencions inclusives amb la diversitat sexual.

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Valoració


Estudiants formats

28

Compartir