Gestió de l’estrés per professionals sòcio-sanitaris

Gestio De Lestres Per Professionals Socio Sanitaris

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Gestionar l'estrès a l'entorn sociosanitari mitjançant estratègies que permetin identificar-lo i tractar-lo.

Objectius específics

   •  Identificar què és l'estrès i els efectes a nivell individual i social.
   •  Indicar les causes de l'estrès a l'entorn sociosanitari i el seu impacte en les persones, els recursos i els serveis.
   •  Aplicar estratègies de prevenció i tècniques de reducció de l'estrès a l'entorn sociosanitari.

Contingut

10895

 Mòdul 1: L'estrès. 6h
Explicació de l'estrès
   •  Definició segons les diferents teories
   •  Diferents tipus d'estrès
Identificació de les vivències d'estrès a nivell individual
   •  Els factors individuals causals d'estrès
   •  Principals mecanismes d'avaluació i adaptació a l'estrès
   •  Símptomes i manifestacions físiques, cognitives i emocionals
   •  Signes d'alarma
Descripció de l'estrès com a problema psicosocial
   •  Diferències individuals a la percepció de l'estressor
   •  Cronicitat de trastorns associats a l'estrès
   •  Conseqüències a nivell de la salut pública

  Mòdul 2: Causes i efectes de l'estrès a l'entorn sociosanitari. 7h
Identificació de les causes principals de l'estrès a l'entorn sociosanitari
   •  Naturalesa de la tasca pròpia i el rol del personal treballador
   •  Organització interna dels diferents recursos sociosanitaris
   •  Sobrecàrrega de treball
   •  Inestabilitat laboral
   •  Situacions d'emergència i treball sota pressió
   •  Influència del context específic de la pandèmia per Covid-19
   •  Altres variables del context extern
   •  L'ideal d'ajudar
Descripció de les possibles conseqüències de l'estrès als serveis de l'àmbit sociosanitari
   •  Estrès laboral assistencial
   •  Desmillora del clima laboral
   •  Desmotivació
   •  Absentisme
   •  Rotació
   •  Possible augment d'accidents
   •  Deficiències en la qualitat del servei

  Mòdul 3: Estratègies de prevenció i tècniques de reducció de l'estrès a l'entorn sociosanitari. 7h
Identificació d'estratègies de prevenció a l'entorn sociosanitari
   •  Intervencions preventives a nivell organitzacional
   •  Intervencions preventives a nivell grupal
   •  Intervencions preventives a nivell individual
Enumeració de tècniques de reducció de l'estrès
   •  Tècniques generals
   •  Tècniques cognitives
   •  Tècniques fisiològiques
   •  Tècniques conductuals

Estudiants formats

112

Comparteix

Cursos següents