Gestió de l’estrés per professionals sòcio-sanitaris

Ref: 85243
Gestio De Lestres Per Professionals Socio Sanitaris

Inici: 07/10/2024

Fi: 28/10/2024

20h

Presencial

dilluns de 15:30 a 20:30 hores

85243

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Gestionar l'estrès a l'entorn sociosanitari mitjançant estratègies que permetin identificar-lo i tractar-lo.

Objectius específics

   •  Identificar què és l'estrès i els efectes a nivell individual i social.
   •  Indicar les causes de l'estrès a l'entorn sociosanitari i el seu impacte en les persones, els recursos i els serveis.
   •  Aplicar estratègies de prevenció i tècniques de reducció de l'estrès a l'entorn sociosanitari.

Contingut

85243

 Mòdul 1: L'estrès. 6h
Explicació de l'estrès
   •  Definició segons les diferents teories
   •  Diferents tipus d'estrès
Identificació de les vivències d'estrès a nivell individual
   •  Els factors individuals causals d'estrès
   •  Principals mecanismes d'avaluació i adaptació a l'estrès
   •  Símptomes i manifestacions físiques, cognitives i emocionals
   •  Signes d'alarma
Descripció de l'estrès com a problema psicosocial
   •  Diferències individuals a la percepció de l'estressor
   •  Cronicitat de trastorns associats a l'estrès
   •  Conseqüències a nivell de la salut pública

  Mòdul 2: Causes i efectes de l'estrès a l'entorn sociosanitari. 7h
Identificació de les causes principals de l'estrès a l'entorn sociosanitari
   •  Naturalesa de la tasca pròpia i el rol del personal treballador
   •  Organització interna dels diferents recursos sociosanitaris
   •  Sobrecàrrega de treball
   •  Inestabilitat laboral
   •  Situacions d'emergència i treball sota pressió
   •  Influència del context específic de la pandèmia per Covid-19
   •  Altres variables del context extern
   •  L'ideal d'ajudar
Descripció de les possibles conseqüències de l'estrès als serveis de l'àmbit sociosanitari
   •  Estrès laboral assistencial
   •  Desmillora del clima laboral
   •  Desmotivació
   •  Absentisme
   •  Rotació
   •  Possible augment d'accidents
   •  Deficiències en la qualitat del servei

  Mòdul 3: Estratègies de prevenció i tècniques de reducció de l'estrès a l'entorn sociosanitari. 7h
Identificació d'estratègies de prevenció a l'entorn sociosanitari
   •  Intervencions preventives a nivell organitzacional
   •  Intervencions preventives a nivell grupal
   •  Intervencions preventives a nivell individual
Enumeració de tècniques de reducció de l'estrès
   •  Tècniques generals
   •  Tècniques cognitives
   •  Tècniques fisiològiques
   •  Tècniques conductuals

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

113

Comparteix