Tractament de la radicalització gihadista als centres penitenciaris

Objectius generals

Oferir als i les professionals penitenciàries eines per treballar el fenomen del terrorisme "gihadista" als centres penitenciaris.

Contingut

10857

Mòdul formatiu 1: Conceptes relacionats amb cultura i religió. 5 hores
1.1 Introducció
1.2. Conceptes bàsics per a entendre religió i cultura
1.3. Pràctica religiosa
1.4. Cultura, festivitats i tradicions

Mòdul formatiu 2: Llengua àrab. 5 hores

Mòdul formatiu 3: El paper de la dona a l’Islam i la seva participació en les organitzacions terroristes. 5 hores
3.1. Introducció
3.2. Dona: religió i cultura
3.3. La participació de la dona a les organitzacions terroristes

Mòdul formatiu 4: Islamismes i radicalitzacions. 5 hores
4.1. Aplicació política de l’Islam
4.2. Moviments islamistes presents a Espanya i Catalunya
4.3. Moviments extremistes violents
4.4. “Gihadisme” “Takfirisme” i altres conceptes relacionats
4.5. Daesh vs Al Qaeda

Mòdul formatiu 5: Processos de radicalització. 5 hores
5.1. Factors que intervenen en el procés de radicalització
5.1.1. Factors de risc
5.1.2. Factors de protecció
5.2. Actors del procés
5.3. Vies de radicalització

Mòdul formatiu 6: Marc jurídic. 3,5 hores
6.1. Legislació internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria de terrorisme
6.2. Legislació relacionada amb centres penitenciaris

Mòdul formatiu 7: Radicalització als centres penitenciaris. 5 hores
7.1. Processos de radicalització, factors de risc i protecció

Mòdul formatiu 8: Detecció, prevenció i intervenció de la radicalització “Gihadista” als centres penitenciaris. 5 hores
8.1. Programes europeus
8.2. Programes a Espanya
8.3. Programes a Catalunya

Mòdul formatiu 9: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_SSCB_UC1025_3. Aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris.