Operació de carretons Norma UNE 58451

Operacio De Carretons Norma Une 58451

Objectius generals

 Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

Objectius específics

 Conèixer de forma general, les modalitat, condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l'entorn de treball en els que operen.
 Utilitzar el carretó de manera adequada segons l'entorn. -Fer les operacions sense posar en risc la seva persona ni les persones del seu entorn, ni la carrega que desplaça ni l'entorn.

Continguts

8265

1. Definició
1.1. Moviments
1.2. Classificació
1.3. Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols.
1.4. Normes d'ús: abans de arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció.
1.5. Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, carretons
equilibrades, distribució de la càrrega.
1.6. Característiques de les rodes per carretons.
1.7. Tipus de rodes per carretons.
2. Carretons de manutenció automotors
2.1. Consells per a la seva utilització: Generalitats, qualificació, selecció i deures del conductor,
dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes
generals de conducció i circulació, normes conducció carretó de forquilla, casos particulars,
prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, consignes en cas
d'incendi, prescripcions, codi de circulació
2.2. Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles generals
d'utilització, regles per al conductor, consignes d'entrenament

Avaluació

L'avaluació ha de respondre als continguts de caràcter normatiu de l'annex A de la norma UNE 58451
- Prova teòrica: Qüestionari tipus test
- Prova pràctica: Conduir i manipular càrregues de forma segura amb carretons elevadors de màstil retràctil i amb càrrega en voladís, aplicant les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals corresponents.

Valoració


Estudiants formats

46

Compartir

Pròxims cursos