Salut emocional per a docents i personal d’atenció educativa

Objectius generals

Conèixer i aplicar diferents tècniques psicològiques i psicosocials que ens permetin mantenir la suficient distància emocional per dur a terme el treball diari docent de forma eficaç.

Objectius específics

Identificar i distinguir les variables que intervenen en l'estrès, el desgast professional i el dany psicològic derivada de l’activitat docent dins de les aules (Mòdul Formatiu 1).
Delimitar, relacionar i operar amb indicadors emocionals (Mòdul formatiu 1).
Conèixer la teoria sistèmica i les seves estratègies d'intervenció principals (Mòdul Formatiu 1).
Analitzar i transmetre els continguts a l’aula (Mòdul formatiu 2).
Fomentar el creixement personal a través de l'anàlisi del sistema (Mòdul formatiu 3).
Determinar i emprar eines per a la gestió de les emocions que experimenta el professorat. (Mòdul formatiu 3).
Aplicar les eines apreses en la supervisió de casos reals (Mòdul formatiu 4).
Adquirir bons hàbits i recursos per una bona gestió de les emocions tenint en compte la perspectiva gènere i verda (Mòdul formatiu 5).

Contingut

10858

Mòdul Formatiu 1: Coneixement de les emocions. 7 hores
1.1. Identificació de les emocions.
1.2. La teoria de sistemes. El sistema familiar i educatiu
1.3. El genograma. L'entrevista familiar aplicada a l'àmbit educatiu

Mòdul formatiu 2: Comunicació. 7 hores
2.1. Tipus de comunicació.
2.2. Manual bàsic del docent: Empatia, escolta activa i distància

Mòdul formatiu 3: La gestió de les emocions. 7.5 hores
3.1. L'estrès i l'ansietat: tècniques de gestió
3.2. El burnout com a conseqüència d'un excés d'implicació
3.3. Identificació de situacions de risc
3.4. Importància del creixement/treball personal i la supervisió

Mòdul formatiu 4: contingut pràctic. 7 hores
4.1. Supervisió de casos real

Mòdul formatiu 5: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.


Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_SEAD_UC0412_3 Avaluar i controlar els riscos ergonòmics i psicosocials relacionats amb el treball

Estudiants formats

68

Comparteix