Impressió 3D industrial. Nivell I

Impressio 3d Industrial Nivell I

Objectius generals

Identificar casos d'ús de la impressió 3D per a la digitalització de sectors
rellevants pel teixit empresarial a nivell nacional.

Objectius específics

 Ser capaç d'identificar i seleccionar casos reals de digitalització utilitzant la impressió 3D.
 Desenvolupar el pla que justifiqui la inversió i l'acció de digitalització, amb l'objectiu que aquest pla serveixi com l'inici d'una acció real dut a terme per una empresa interessada, o per un emprenedor o emprenedora.

Continguts

10637

-Design Thinking i Lean Startup.
-Introducció a la fabricació additiva (impressió 3D) industrial.
-Desenvolupament del pla de digitalització.

Valoració


Estudiants formats

12

Compartir