Big data

Perfil de l’estudiant

No es requereixen acreditacions/titulacions. Tot i això, s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Participar en diàlegs sobre competències clau al seu entorn professional, conèixer un mercat – tecnològic – en constant expansió, realitzar breu immersió al món analític actual i ser capaç d'accedir a casos d'èxit a diferents sectors.

Objectius específics

   •  Participar en diàlegs sobre competències clau al seu entorn professional, conèixer un mercat – tecnològic – en constant expansió, realitzar breu immersió al món analític actual i ser capaç d'accedir a casos d'èxit a diferents sectors.

Contingut

11000

 Mòdul 1: Big Data. 40h

   •  Aproximació als antecedents, definicions i bases per a un correcte enteniment.
   •  Rellevància de la importància de la dada.
   •  Identificació de conceptes tècnics de l'analítica tradicional.
   •  Aplicació de principis bàsics del Big Data.
   •  Coneixement sobre l'analítica avançada.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Estudiants formats

42

Comparteix

Cursos següents