Maneig aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació mitjà

Ref: 84363

Inici: 27/05/2024

Fi: 01/07/2024

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

84363

Objectius generals

 Dotar a les persones de certa autonomia i capacitat crítica envers l'ús de les noves tecnologies.
 Adquirir coneixements de les noves tecnologies per poder-se defensar en diferents àmbits de la seva vida personal i professional: com és enviar un currículum o bé estar connectat amb l’Administració Pública a través de les plataformes oficials.
 Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en tecnologies de la informació i la comunicació) nivell mitjà. Per participar en aquest nivell no és imprescindible que la persona hagi cursat el nivell inicial. Pot inscriure’s directament.

Objectius específics

 Identificar qualsevol amenaça que pugui malmetre el bon estat del dispositiu i saber atendre en primera instància aquestes amenaces (Mòdul formatiu 1).
 Conèixer amb més profunditat els dispositius i les noves tecnologies i com fer-ne un bon ús d’alguns dels aparells i el seu funcionament. (Mòdul formatiu 1 i 2).
 Aprendre i practicar amb els diferents programes i aplicacions les quals integren els diferents aparells (Mòduls formatius 3,4,5,6,7 i 8).
 Comunicar-se amb la resta de persones usant aplicacions de missatgeria més convencionals com ho és el correu electrònic (Mòdul formatiu 3).
 Recopil·lar i manejar diferents informacions que s’integren en un sol document com ho son les bases de dades o els fulls de càlcul (Mòdul formatiu 6 i 7).
 Realitzar presentacions integrant contingut dinàmic (imatges, gràfics, etcètera) per tal de convertir la suma de diapositives que integren la presentació més amenes i interactives (Mòdul formatiu 8).
 Aprendre a fer un ús responsable i sostenible de totes les aplicacions, programes, dispositius, recursos i eines tecnològiques (Mòdul formatiu 9).

Contingut

84363

Mòdul formatiu 1: Cultura, participació i civisme digital. 2 hores.
1.1 Gestions i tràmits a través d'Internet: especialment en borses i plataformes per a la recerca de feina.
1.2 Funcions avançades d'un navegador i altres recursos.

Mòdul formatiu 2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu. 2 hores.
2.1 Xarxes i connectivitat: dispositiu mòbil i altres aparells.
2.2 Treball avançat amb arxius.
2.3 Funcions avançades del Sistema Operatiu.
2.4 Seguretat i manteniment.
2.5 Dispositius mòbils.

Mòdul formatiu 3: Navegació i comunicació en el món digital. 2 hores.
3.1 Navegador, transferència d'arxius i cerca avançada.
3.2 Correu electrònic.
3.3 Informàtica en núvol.

Mòdul formatiu 4: Tractament de la informació escrita. 6 hores.
4.1 Repàs de conceptes bàsics.
4.2 Moure i copiar un text.
4.3 Formats, taules i tabulacions.
4.4 Configuració de pàgina i impressió.
4.5 Utilització eficient de les eines d'un processador de texts.
4.6 Elements gràfics i multimèdia.

Mòdul formatiu 5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. 5 hores.
5.1 Introducció a l’edició d’imatges.
5.1.2 Les seleccions.
5.3. Tractament de la informació sonora.
5.3.1 Introducció.
5.3.2 Obtenció i edició de so: el podcast i les capes.
5.4 Millora d’imatges o postproducció.
5.4.1 Introducció i edició de video.

Mòdul formatiu 6: Tractament de la informació numèrica. 5 hores.
6.1 Repàs de conceptes bàsics.
6.2 Moure i Copiar un rang de cel·les.
6.3 Format.
6.4 Configuració i impressió.
6.5 Gràfics.
6.6 Funcions.
6.7 Treball amb fulls.
6.8 Llistes.

Mòdul formatiu 7: Tractament de les dades. 3 hores.
7.1 Conceptes bàsics de les bases de dades: les taules, les consultes, els formularis i els informes.

Mòdul formatiu 8: Presentació de continguts. 3,5 hores.
8.1 Conceptes bàsics.
8.2 Les diapositives i les presentacions a través de diapositives.
8.3 Inserir continguts.

Mòdul formatiu 9: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_ADGD_UC0233_2. Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Comparteix