Microsoft Excel 2019 Nivell 1 - Certificació MOS-200: Excel Associate

Ofimatica I Internet

Requisits de l’alumne

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 Certificat de Professionalitat de nivell 2
 Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

Objectius generals

 Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

Objectius específics

 Aplicar de les característiques principals de Excel treballant amb fórmules avançades, llistes i il·lustracions. Els participants també treballaran amb gràfics i formats avançats incloent estils

Continguts

10878

Mòdul 1: MO-200: Microsoft Excel 2019. 45 h

Introducció a Excel

Construir Cel·les de dades

Utilitzar Fórmules

Aplicar Format a Full de càlcul

Veure i Imprimir un Llibre

Treballar amb gràfics

Organitzar Dades

Utilitza eines de dades

Compartir