Microsoft Access 2019 – Certificació MOS-500: Microsoft Access Expert

Ofimatica I Internet

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
 Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
 Certificat de Professionalitat de nivell 2
 Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial

Experiència

No es requereix

Objectius generals

 Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Access 2019.

Objectius específics

 Adquirir les capacitats per crear i mantenir objectes d’una base de dades d’Access; incloses taules, relacions, formularis d'entrada de dades, informes multi-nivell i consultes multi-taules.

Contingut

10877

Mòdul 1: MOS 500: Microsoft Access Expert. 45 h

   •  Explorar l'entorn Access
   •  Construir taules
   •  Recuperar les dades que desitgi
   •  Treballar amb formularis
   •  Dissenyar informes
   •  Protecció, manteniment i administració de bases de dades