Microsoft Access 2019 – Certificació MOS-500: Microsoft Access Expert

Ref: 84997
Ofimatica I Internet

Inici: 08/05/2024

Fi: 26/06/2024

45h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:15 hores

84997

Comentaris

En aquest curs ja estan esgotades les places per les persones treballadores d'administració pública.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l'acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d'una prova competencial.

Experiència

No es requereix.

Objectius generals

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Access 2019.

Objectius específics

   •  Adquirir les capacitats per crear i mantenir objectes d’una base de dades d’Access; incloses taules, relacions, formularis d'entrada de dades, informes multi-nivell i consultes multi-taules.

Contingut

84997

 Mòdul 1: MOS 500: Microsoft Access Expert. 45h

   •  Explorar l'entorn Access
   •  Construir taules
   •  Recuperar les dades que desitgi
   •  Treballar amb formularis
   •  Dissenyar informes
   •  Protecció, manteniment i administració de bases de dades

Avaluació

L’alumne crearà i mantindrà objectes bàsics de base de dades d’Access. Exemples: taules, relacions, formularis d’entrada de dades, informes multinivell i consultes multi-taules.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Access Expert 2019

Estudiants formats

828

Comparteix