Microsoft Excel 2019 Nivell 1 – Certificació MOS-200: Excel Associate

Ref: 85003
Ofimatica I Internet

Inici: 16/09/24

Fi: 26/09/24

45h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

85003

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

Objectius generals

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

Objectius específics

   •  Aplicar de les característiques principals de Excel treballant amb fórmules avançades, llistes i il·lustracions. Els participants també treballaran amb gràfics i formats avançats incloent estils

Contingut

85003

 Mòdul 1: MOS-200: Microsoft Excel 2019. 45h

   •  Introducció a Excel
   •  Construir Cel·les de dades
   •  Utilitzar Fórmules
   •  Aplicar Format a Full de càlcul
   •  Veure i Imprimir un Llibre
   •  Treballar amb gràfics
   •  Organitzar Dades
   •  Utilitza eines de dades

Avaluació

L’alumne haurà de crear i editar un llibre amb diverses fulles i utilitzaran un element gràfic per representar visualment les dades. Exemples: pressupostos d’aspecte professional, estats financers, gràfics de rendiment de l’equip, factures de vendes i registres d’entrada de dades.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.

Lloc

CCOO Cornellà
CTRA d'Esplugues 68
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Excel Associate 2019

Valoració


Estudiants formats

2978

Comparteix