Microsoft Excel 2019 Nivell 2 – Certificació MOS-201: Excel Expert

Ref: 85013
Ofimatica I Internet

Inici: 30/09/24

Fi: 10/10/24

45h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

85013

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

Objectius generals

Obtenir els coneixements avançats per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

Objectius específics

   •  Aplicar de les característiques avançades d'Excel, personalitzant i creant entorns segons el projecte.

Contingut

85013

Mòdul 1: MO-201: Microsoft Excel Expert 2019. 45h

   •  Aplicar format avançat
   •  Fórmules i Funcions avançades
   •  Anàlisi de Dades utilitzant Taules i Gràfics Dinàmics
   •  Funcions de gestió de Llibre
   •  Funcions avançades de Gràfics i Anàlisis hipotètics

Avaluació

L’alumne haurà de crear , gestionar, i distribuir fulls de càlcul professionals per una varietat de situacions i propòsits especialitzats. Personalitzaran els seus entorns Excel per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: llibres d’experts amb plantilles de negoci personalitzades, gràfics financers múltiples eixos, taules d’amortització i llistes d’inventari. Els rols dels alumnes poden incloure: analistes financers, analistes de dades, bancs comercial i altres.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.

Lloc

CCOO Cornellà
CTRA d'Esplugues 68
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Excel Expert 2019

Valoració


Estudiants formats

2126

Comparteix