Desenvolupament d'aplicacions amb Android nivell avançat

Desenvolupament Daplicacions Amb Android Nivell Avancat

Objectius generals

 Aprendre els coneixements necessaris per crear, desenvolupar i optimitzar aplicacions en Android. (Per fer aquest curs cal haver fet el curs de desenvolupament d'aplicacions en Android nivell bàsic o demostrar els coneixements necessaris).

Continguts

10235

-Desenvolupament d'aplicacions amb interfícies complexes per Android.
-Consideracions a tenir en el desenvolupament i disseny d'aplicacions per mòbils i tauletes.
-Emmagatzemament de la informació.
-Serveis web: connexió i tecnologies.
-APIS
-Desenvolupament d'una App.
-Validació de l'App.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

15

Compartir