Google analytics i Google metatags

Google Analytics I Google Metatags

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Certificat de professionalitat de nivell 3
   •  Títol de Grau o equivalent
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
   •  Tècnic Auxiliar (FP 1) o equivalent
   •  Batxillerat
   •  Experiència prèvia a l'ocupació

Objectius generals

Entendre la informació que reporta Google Analytics, saber utilitzar-la i conèixer millor el funcionament d'un negoci en línia.

Objectius específics

   •  Entendre el funcionament de les eines analítiques de Google i aprendre a treure partit de la informació, així com organitzar-la per obtenir resultats sobre la base de la informació.

Contingut

11009

 Mòdul 1: Google Analytics. 30h

   •  Introducció a Google Analytics, codis de seguiment i configuració del compte.
   •  Pràctiques fent diferents tipus d'informes.
   •  Treball específic als embuts de conversió d'objectius.
   •  Introducció als esdeveniments i Google Tag Manager.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

268

Comparteix