Google analytics I google metatags

Google Analytics I Google Metatags

Objectius generals

 Comprendre la informació que reporta Google Analytics i saber utilitzar-la
 Conèixer millor el funcionament d'un negoci on-line.

Objectius específics

 Aprendre més sobre l'audiència web, a quins visitants arriba el seu negoci, com veuen el seu negoci, per sexe, edat, població,
idioma … Segmentació.
 Comprovar si els nostres objectius realment s'estan complint.

Continguts

7070

1. Introducció a Google Analytics, codis de seguiment i configuració del compte.
2. Pràctiques elaborant diferents tipus d'informes.
3. Treball específic en els embuts de conversió d'objectius.
4. Introducció als esdeveniments i Google Tag Manager.

Avaluació

- Entrega i presentació del projecte.

Valoració


Estudiants formats

189

Compartir

Pròxims cursos