Fabricació additiva d´impressió 3D

Perfil de l’estudiant

 •  Complir com a mínim algun dels requisits següents:
  • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
 •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
  • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
  • Certificat de professionalitat de nivell 3
  • Títol de Grau o equivalent
  • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
  • Tècnic Auxiliar (FP 1) o equivalent
  • Batxillerat
  • Experiència prèvia a l'ocupació

Objectius generals

Conèixer les tecnologies de fabricació digital, i aprendre el funcionament i la parametrització de les impressores 3D adquirint els coneixements necessaris per desenvolupar tasques d'operador d'impressió 3D.

Objectius específics

   •  Introduir les tecnologies, conceptes i competències que l'alumne adquirirà al llarg del desenvolupament del curs per assegurar una comprensió adequada del funcionament i la parametrització de les impressores 3D adquirint els coneixements necessaris per desenvolupar tasques d'operador d'impressió 3D.
   •  Adquirir els coneixements concrets sobre les tecnologies de fabricació digital, i aprendre el funcionament i la parametrització de les impressores 3D adquirint els coneixements necessaris per desenvolupar tasques d'operador d'impressió 3D.

Contingut

11008

 Mòdul 1: Introducció 5h

   •  Iniciació de conceptes clau.
   •  Què és la fabricació digital
   •  Metodologia en la fabricació digital
   •  Tipus de fabricació digital.

 Mòdul 2: Fabricació additiva d'impressió 3D. 25h

   •  Concreció en tipus de fabricació digital: Additiva i Sostractiva
   •  Pros i contras de la fabricació digital
   •  Maquinària per a la fabricació digital
   •  Programes per a la fabricació digital
   •  Tipus de maquinari ¿ Imitacions i com salvar-los
   •  Materials
   •  Preparació de fitxers
   •  Programes de laminat
   •  Parametrització
   •  Calibratge del maquinari FDM
   •  Procés de fabricació

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

120

Comparteix