Disseny tridimensional paramètric per a impressió 3D

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Certificat de professionalitat de nivell 3
   •  Títol de Grau o equivalent
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
   •  Tècnic Auxiliar (FP 1) o equivalent
   •  Batxillerat
   •  Experiència prèvia a l'ocupació

Objectius generals

Dissenyar o replicar models per imprimir en 3D des de la mida fins a l'acabat final de la peça.

Objectius específics

   •  Dissenyar o replicar models per imprimir en 3D des de la mesura fins a l'acabat final de la peça, aprendre i assimilar l'ús del programari específic per al disseny paramètric en 3D i els usos més comuns.

Contingut

11007

 Mòdul 1: Disseny Tridimensional Paramètric per a impressió 3D. 30h

   •  Biblioteques d'objectes on trobar i compartir models
   •  Adquisició de dades, mesurament i escaneig
   •  Tipologia de programari de disseny tridimensional
   •  Disseny paramètric amb SOLIDWORKS
   •  Característiques dels materials
   •  Acabats funcionals
   •  Recobriments

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

171

Comparteix