Acompanyament al procés de dol

Ref: 85161

Inici: 06/05/2024

Fi: 07/06/2024

20h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

85161

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar les característiques d'un procés de dol i distingir les eines necessàries per acompanyar les persones que l'estan vivint.

Objectius específics

   •  Identificar què és una pèrdua, els tipus que hi poden haver i les etapes del procés del dol.
   •  Identificar diferents cultures i la seva concepció sobre la mort i el dol.
   •  Analitzar les necessitats de la persona en procés de dol.
   •  Identificar eines per acompanyar el procés de dol, sent capaç de gestionar alhora les pròpies emocions.

Contingut

85161

 Mòdul 1 Tipus de pèrdues i el procés del dol. 6h
Identificació i importància d'una pèrdua.
Enumeració i anàlisi dels tipus de pèrdues: Pèrdua de persones estimades i pèrdues d'abstraccions equivalents
Distinció de les etapes d'un procés de dol
   •  Fase de xoc, embotament o “anestèsia emocional”
   •  Fase de “protesta o ràbia per la pèrdua”, també anomenada fase d'”anhel”
   •  Fase de desesperació i/o desorganització
   •  Fase de més o menys grau de reorganització
   •  Identificació del dol com un procés: El procés de treball personal i íntim del dol
 Mòdul 2 El dol i la mort a les diferents cultures. 3h
Identificació de diferents cultures
   •  Societats occidentals de tipus individualista i societats orientals de tipus col·lectivista
Distinció de conceptes relatius al dol en els diferents tipus de societats
   •  El concepte de mort i el treball de dol
   •  Possibles elements rituals, creences espirituals o religioses
 Mòdul 3 L'acompanyament a les persones que es troben en procés de dol. 4h
Identificació de les necessitats de la persona que es troba vivenciant un procés de dol
   •  Espai d'escolta per expressar idees i sentiments
   •  Rituals
   •  Examinació de la nova situació i maneres d'enfrontar-la
   •  Acceptació de la pèrdua i reconstrucció de la identitat
   •  Restabliment dels projectes vitals, vincles familiars i socials
   •  El treball de dol
 Mòdul 4 Tècniques professionals d'acompanyament al procés de dol. 7h
Identificació d'eines per poder acompanyar la persona en procés de dol
   •  L´espai d´escolta neutra
   •  Ritmes de recuperació del dol
   •  Preguntes obertes
   •  Conceptualització de les emocions en paraules
   •  Reconeixement de la singularitat de cada persona per treballar el dol
   •  El passatge de la situació ideal a la situació real
   •  Xarxa de suport familiar i social
   •  Expressió de les creences espirituals o religioses
   •  Recursos d'acompanyament psicològic o farmacèutic
Anàlisi dels aspectes vitals de la persona acompanyada
   •  Capacitat psíquica per a l'elaboració de successos traumàtics
   •  La significació de la pèrdua i situacions en què es va produir la pèrdua
   •  Els factors culturals
   •  Grau d'integració psicosocial
   •  Temps de recuperació
Enumeració dels diferents tipus d'emocions: Emocions negatives, positives, ambigües, socials i estètiques
Identificació d'eines de la persona professional per acompanyar
   •  Gestionar les pròpies emocions. El treball en xarxa amb altres persones professionals
   •  Manteniment d'una "distància òptima" i d'una actitud de cautela a l'escolta
   •  Espai d'escolta o acompanyament psicològic

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

579

Comparteix