La comunicació entre el professional sanitari, el malalt i la família

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Objectius generals

Analitzar les habilitats comunicatives necessàries per millorar la comunicació que s'estableix entre el professional de la salut, la persona atesa i la seva família.

Objectius específics

   •  Explicar les característiques dels elements claus en el desenvolupament i la integració de les tècniques de comunicació, adequades als diferents contextos sanitaris.
   •  Identificar adequadament els conflictes a través de diferents actuacions preventives que poden dur a terme els professionals de l'àmbit sanitar.
   •  Aplicar els procediments de la comunicació terapèutica per informar pacients i familiars en les diverses situacions.

Contingut

10898

 Mòdul 1: La Comunicació. 8h
Gestió de la comunicació en sanitat
   •  El procés comunicatiu
   •  Principis de la comunicació interpersonal
   • Tipus de comunicació interpersonal
   •  Aspectes psicològics de la comunicació amb el pacient
   •  Estils comunicatius
   •  Obstacles per a la comunicació en el context sanitari
Introducció a la comunicació oral sanitària
   •  El diàleg
   •  Condicions per al diàleg sanitari
   •  Claus per a la bona comunicació oral
Anàlisi de la comunicació no verbal sanitària
   •  El Llenguatge Corporal
   •  L'observació
Classificació dels estils comunicatius
   •  Estil comunicatiu vertical
   •  Estil comunicatiu horitzontal

 Mòdul 2: Abordatge de situacions complexes. 8h
Gestió de situacions conflictives
   •  Definició de conflicte
   •  Barreres de les situacions conflictives
   •  Facilitadors de les situacions conflictives
   •  Tipologies de persones
Descripció dels conflictes amb el pacient
   •  Habilitats per processar informació
   •  Habilitats conductuals
Anàlisi de Conflictes
   •  Tècniques d'anàlisi dels conflictes
   •  Procés de cerca de solucions
Anàlisi de la Síndrome del Burnout
   •  Concepte
   •  Maslach Burnout Inventory (MBI)
   •  Desenvolupament de la síndrome i models explicatius
   •  Conseqüències del Burnout

 Mòdul 3: Males notícies i suport emocional. 8h
Gestió de comunicació de males notícies
   •  Preocupació per com donar males notícies
   •  Motius pels quals cal informar
   •  Moment per donar males notícies
   •  Protocol de Buckman: protocol de comunicació de males notícies
Introducció a les tècniques específiques d'intervenció psicològica
   •  Suport psicològic en situacions de dol, tensió, agressivitat, ansietat i angoixa
   •  Tècniques d'ajuda psicològica

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Estudiants formats

82

Comparteix