Fisioteràpia Respiratòria

Fisioterapia Respiratoria

Objectius generals

 Dotar a l'alumne d'eines per tal d'afavorir la bona dinàmica respiratòria dels pacients.

Contingut

10266

1. Record fisicoanatòmic respiratori.

2. Principals patologies respiratòries i la seva relació amb el tipus de dificultat respiratòria.

3. Avaluació de l'estat respiratori.

4. Sistemes d'ajut per compensar les deficiències respiratòries.

5. Tècniques de drenatge de secrecions.

6.Tècniques assistides (no autònomes):
6.1. Tècniques expiratòries lentes.
6.2. Tècniques inspiratòries forçades.
6.3. Tècniques expiratòries forçades.
6.4. Tècniques inspiratòries lentes.
6.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar.
6.6. Ajudes instrumentals.
6.7. Aplicació de l'Aerosolterapia i Inhaloterapia en la higiene bronquial.
6.8. Principals fàrmacs utilitzats en patologia respiratòria.

7. Tècniques autònomes:
7.1. Tècniques expiratòries lentes.
7.2. Tècniques inspiratòries forçades: DRR
7.3. Tècniques expiratòries forçades: TP, TEF (tècnica respiració forçada).
7.4. Tècniques inspiratòries lentes: EDIC, EI.
7.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar: Cough assist®, ambú ...
7.6. Ajudes instrumentals.

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: consistirà en demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.
El pes de l’avaluació final és del 30% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

61

Comparteix