Cures en pacients amb risc de lesions cutànies

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar les tipologies de les lesions cutànies i la seva prevenció, i aplicar el tractament i les cures adequades a pacients.

Objectius específics

   •  Identificar el risc de desenvolupar úlceres cutànies a les persones ateses, així com el tipus de lesió cutània.
   •  Aplicar les cures adequades als pacients amb úlceres vasculars.
   •  Conèixer mesures de prevenció per mantenir el bon estat de la persona atesa.
   •  Identificació i prevenció dels signes i símptomes de contaminació o infecció de la pell perilesional de les úlceres.

Contingut

10982

 Mòdul 1: Tipus de lesions cutànies. 5h
Identificació dels components de la pell
   •  Anatomia i fisiologia
   •  Canvis a la pell de la persona anciana
   •  Fases de formació d'úlceres
   •  Procés de cicatrització
Persones amb risc de patir lesions cutànies.
   •  Escales de valoració del risc
Prevenció de la formació d'úlceres i escares
   •  Pacients enllitats
   •  Cures de confort necessàries de forma correcta

 Mòdul 2: Principis generals de les úlceres vasculars. 8h
Classificació i etiologia
   •  Úlceres vasculars
   •  Úlceres per pressió
   •  Peu diabètic
Diferenciació de tractament
   •  Úlceres vasculars
   •  Úlceres per pressió
   •  Peu diabètic

 Mòdul 3: Mesures preventives davant de les úlceres per pressió. 5h
Prevenció de les úlceres per pressió
   •  Conceptes generals
   •  Protocols d'intervenció en la prevenció
   •  Alimentació
   •  Control d'humitat
   •  Control de pressió
   •  Ajuts tècnics

 Mòdul 4: Valoració i prevenció de les úlceres infectades. 2h
Introducció
   •  Colonització i infecció bacteriana.
   •  Dolor i el seu maneig terapèutic
Gestió de coneixements
   •  Diferències entre contaminació i infecció
   •  Signes primaris i secundaris d'infecció
   •  Tècniques per a l'obtenció de mostres per fer cultius

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

283

Comparteix

Cursos següents