Transport: CAP

Ministerio Transporte 1

La Fundació Paco Puerto realitza cursos de conducció CAP homologats pel Ministerio de Fomento, que regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que és qui tramita la homologació i controla la realització dels cursos.

La durada de l’homologació de tots els certificats és de 5 anys i, per tant, s’ha de revalidar cada cinc anys mitjançant un nou curs de Formació Contínua renovació.