Ref.70909

Igualada

Presencial

LLOC: CCOO Igualada .
- CARRER Mossèn Cinto Verdaguer 50 Planta Baixa

INICI: 21-05-2019
FINAL: 09-07-2019

DURADA: 20 Hores

HORARI: dimarts de 17:45 a 20:15 hores

Afiliats/des: 50€
Nous Afiliats/des: 80€
No Afiliats/des: 150€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs.

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Pedagogia sistémica. Eines per a la gestió saludable dels contextos educatius

pedagogia-sistemica-eines-per-a-la-gestio-saludable-dels-contextos-educatius-70909

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i en un únic termini en el moment de la inscripció al curs.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs.

Per a majors de 18 i menors de 65 anys

• Contextualitzar la intervenció didàctica atenent la complexitat dels contextos educatius des d’un enfoc sistèmic, multidimensional i fenomenològic.
• Conèixer i utilitzar eines i estratègies de gestió relacional orientades a la prevenció i resolució de conflictes.
• Fomentar el sentit de la pertinença als diferents sistemes relacionals (familiar, escolar, de l’entorn…).
• Afavorir la construcció d’un marc de referència sistèmic en l’acompanyament integral de l’alumnat.
• Adquirir uns coneixements significatius vinculats a les nocions d’ordre i jerarquia, des del paradigma sistèmic, inherents a les relacions humanes.

-La teoria de sistemes
-La metodologia sistèmico-fenomenològica com a marc de referència
- Els “Ordres de l’amor” segons Bert Hellinger i la seva aplicació a les intervencions didàctiques
-Els “Ordres de l’ajuda” segons Bert Hellinger Hellinger i la seva aplicació a les intervencions didàctiques
-La capacitat perceptiva de l’educador.
-Eines i estratègies per a la gestió dels contextos educatius
-Modelatge i supervisió de situacions educatives des de l’enfoc sistèmic-fenomenològic

Els professionals hauran de resoldre diversos casos pràctics al llarg del curs de manera que quedi palés el coneixement i maneig de les eines i estratègies sistèmic -fenomenològiques per a la interpretació i gestió dels contextos educatius.