Analítica Web i pla de màrqueting digital

Analitica Web I Pla De Marqueting Digital

Objectius generals

  Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, mail Màrqueting.
  Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital.
  Entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes Digitals.

Objectius específics

  Conèixer i saber aplicar les eines d'analítica web.
  Entendre la importància de les mètriques per a l'èxit en entorns digitals.
  Entendre com funciona un projecte Web i a treure-li partit.
  Fixar els objectius d'un projecte Online i portar un seguiment dels mateixos.
  Gestionar el nostre blog, web, anuncis i xarxes socials de manera més eficient.
  Aprendre a analitzar i buscar casos d'èxit Online, analitzar altres projectes online i el seu posterior impacte.
  Aprendre a crear i aplicar un Pla de Màrqueting Digital mitjançant tècniques d'Analítica Web.

Contingut

6263

1. Fixar els objectius d'un projecte Online: Acquisition, engagement, conversion, loyalty.
2. Sense analítica estem Cecs
3. El mètode Lean: Fail fast, fail cheap.

4. El Pla de Màrqueting Digital.
4.1. Auditoria.
4.2. Estudi de la competència.
4.3. Anàlisi DAFO.
4.4. Anàlisi de l'Audiència.
4.5. Fixar Objectius: SMART goals i KPI.
4.6. Tècniques de Màrqueting Digital a curt, mitjà i llarg termini.
4.7. Fixar un calendari d'implementació.
4.8. Fixar un pressupost.
4.9. Avaluar el Pla de Màrqueting Digital.

5. Analítica Web aplicada a Xarxes Socials.
6. Analítica Web aplicada a Botigues Virtuals.
7. Analítica Web aplicada a projectes SEO.
8. Eines per a analitzar: connectar Wordpress amb Google Analytics i Webmasters, connectar Wordpress amb MailChimp / Hootsuite / Facebook Insights / Twitter Analytics / Instagram Analytics / LinkedIn

Avaluació

- Prova teòrica: prova objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.
- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
- Activitats pràctiques dels continguts.
- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 30% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

455

Comparteix