Comerç electrònic en dispositius mòbils

Comerc Electronic En Dispositius Mobils

Objectius generals

 Iniciar i optimitzar la venda online amb dispositius mòbils.
 Aprofundir en canals, usabilitat, seguretat del e-commerce al mòbil.

Contingut

10242

1. Ecommerce al mòbil, comportament de l’usuari escollir web o app, plataforma de venda efectiva, sistemes de pagament, usabilitat.
2. Market places.
3. El comportament del comprador al mòbil.
4. Anàlisis per tipus de productes i mercats.
5. La botiga online al mòbil: checklist d'un canal de venda exitós.
6. Usabilitat al mòbil.
7. Seguretat de la botiga online genèrica i específica per mòbils.
8. Retargeting del mòbil a l'ordinador, canals d'informació i de venda. Técniques per no perdre clients.
9. Analítica mòbil i càlcul del retorn directe i indirecte.
10. Bluetooth, iBeacon, Qr, NFC, del mon físic al mon virtual. Ús de la realitat aumentada.
11. Tendències: advergaming i estratègies SOLOMO.

Avaluació

Prova teòrica final: qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple. Les preguntes computaran de la següent manera per a obtenir la nota resultant: 0'5 punts resposta correcta, 0 punts resposta en banc i -0'15 punts resposta incorrecta.
Prova pràctica final: realització d’un checklist d’una botiga online de la hipòtesi proposta. L'alumne haurà d'incloure i explicar els punts bàsics d'un checklist.
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

19

Comparteix