Màrqueting on line: Disseny i promoció de llocs

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Certificat de professionalitat de nivell 1

Objectius generals

Desenvolupar operacions bàsiques relacionades amb el disseny i promoció de llocs web atenent al comportament del client a la Xarxa, el funcionament en línia i les tècniques de publicitat basades en el màrqueting en línia.

Objectius específics

   •  Desenvolupar operacions bàsiques relacionades amb el disseny i promoció de llocs web atenent al comportament del client a la Xarxa, el funcionament en línia i les tècniques de publicitat basades en el màrqueting en línia.

Contingut

10999

 Mòdul 1 Màqueting online: disseny i promoció de llocs web. 30h
Conceptualització de Màrqueting a Internet: Eines principals
   •  Concepte de màrqueting i màrqueting actualment d'Internet.
   •  Etapa existent des de l'orientació fins a la producció.Etapa existent des de les vendes al màrqueting.
   •  Història d'Internet: Usos d'Internet i beneficis per al màrqueting. Diferències existents entre el màrqueting actual i el tradicional.
   •  Ús de catàlegs electrònics.
   •  Sorgiment del màrqueting electrònic: Pautes per desenvolupar un Electronic Marketing Plan (EMP).
Aplicació d'un pla de màrqueting
   •  Fases que componen un e-Marketing Plan (EMP).
   •  Anàlisi de situació: Anàlisi dins de la pròpia empresa. Anàlisi de l'entorn.
   •  Entorn des d'un nivell general: Entorn des d'un nivell comercial. Debilitats Fortaleses, amenaces i oportunitats (D.A.F.O).
   •  Model AIDA: Les variables de l'e-Marketing Mix.
Coneixement dels comportaments del client en línia
   •  Variables existents en el comportament del consumidor: influència de les variants independents.
Definició de característiques personals del client
   •  Característiques ambientals.
   •  Variables intervinents moderades i variables dependents (les decisions a l'hora d'efectuar les compres.
   •  Procés de presa de decisió des de la perspectiva del consumidor: Model genèric de decisió de compra.
Creació i construcció d'un lloc web
   •  Plataforma: el procés de construcció, i les seves fases, d'un lloc web: Front-office i el Back-office
   •  Selecció d'un model d'hostatge o allotjament web.
   •  Registre d'un nom de domini: Passos per a la creació i administració del contingut.
   •  Disseny d'un lloc web: Passos per a la construcció i prova d'un lloc web. Presentació: disseny efectiu d'un lloc web WON versus WOE.
   •  Estructura d'un lloc web, estructura jeràrquica i altres estructures no jeràrquiques.
   •  Pàgina de benvinguda (homepage).
Coneixement del concepte de navegació
   •  Barres de navegació.
   •  Mapes del lloc web: Eines de cerca i ajudes. Consistència. Rendiment. Aparença. Control de la qualitat.
Estructuració d'un lloc web
   •  Continguts i cookies com a eines d'ajuda a la personalització de continguts.
   •  Elements per a l'atracció de navegants al lloc web.
   •  Estratègies en línia 6.5. Posicionaments de cercadors: Titles. META descripció. META keywords. HTML body structure. Explicació d'alguns consells addicionals
   •  Publicitat en línia: Bàners. Alternatives als bàners convencionals.
   •  Contractació de la publicitat en línia.
Introducció a alguns conceptes relacionats amb la publicitat en línia.
   •  Formes de contractació de publicitat en línia.
   •  Programes d'afiliació.
   •  E-Mail màrqueting i avantatges de la publicitat en línia.
   •  Estratègies offline.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.