TikTok per a empreses

Perfil de l’estudiant

No es requereix.

Objectius generals

Identificar les característiques generals de TIK TOK i les millors estratègies publicitàries des de la perspectiva de negoci empresarial.

Contingut

11025

 Mòdul 1: TIK TOK per empreses. 12h

Identificació del Tik tok com a xarxa social
   •  Concepte de Tik tok
   •  Visió actual i ús del Tik tok: com navegar-hi i localitzar tiktokers i continguts
   •  Coneixement de l'algoritme de Tik tok
   •  Exemples i aplicacions pràctiques per a contingut viral
Descripció dels principis bàsics de Tik Tok com a eina de màrqueting
   •  Principis de la publicitat a Tik tok.
Especificació dels continguts de la eina i usos.
   •  Definició de les dinàmiques de comunicació i tonalitat
   •  Procés de planificació estratègica per tenir visibilitat
   •  Identificació de l’editor de vídeos i consells

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Valoració


Estudiants formats

10

Comparteix

Cursos següents