Tinc una botiga física: com puc vendre per internet?

Marqueting I Relacions Publiques

Objectius generals

 Conèixer quines possibilitats té un comerç actualment per vendre també els seus productes per internet, amb el menor cost i esforç.
 Conèixer les eines per poder fer-ho.
 Saber valorar si cal disposar d'una pagina web pròpia o no.

Contingut

10243

1. Avantatges i inconvenients del comerç electrònic.

2. Reflexions prèvies sobre els nostres productes i la nostre botiga.
2.1. Clients
2.2. Preus
2.3.Marges
2.4. Models
2.5. Competència

3. Recursos gratuïts per fer visible la nostre botiga física a internet

4. Diverses maneres per vendre per internet: Avantatges i inconvenients.
4.1. Web pròpia
4.2. Marketplaces o com vendre online sense tenir botiga.
4.3. Xarxes socials

5. Eines i recursos per calcular i valorar el cost de les diferents opcions.

Avaluació

Avaluació final:
Prova teòrica objectiva de tipus test de 10 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

17

Comparteix