Màrqueting digital i màrqueting d’automatització

Marqueting Digital I Marqueting Dautomatitzacio

Perfil de l’estudiant

Per tal de poder de realitzar el curs, l'alumne/a haurà de tenir un nivell acadèmic de ESO o nivells superiors.

Objectius generals

Adquirir una visió integral dels canals i estratègies de Màrqueting Digital.

Contingut

10794

1. Aproximació al Search Engine Marketing (SEM), Pay-Per-Click i AdWords.

   •  Visió genèrica de què es compon el SEM, com fer una estratègia SEM i quin és el seu paper dins de l’estratègia de màrqueting digital.
   •  Concepte de Search Engine Optimization (SEO), els seus objectius, eines i estratègies.
   •  Tipus de formats publicitaris que hi ha a les principals xarxes socials.

2. Coneixement de les bases i les eines de l'analítica web.

   •  Bases, eines i importància de l'analítica web a l'activitat de la empresa i com a palanca per a la presa de decisions.
   •  Google Analytics: la seva estructura, mètriques bàsiques, significat i interpretació.
   •  Atribució i models de dashboards, així com els KPIs per a la presa de decisions.

3. Identificació dels fonaments de la comunicació a internet.
   •  Passos per elaborar un pla de Social Media correcte i estructurat.
   •  Pautes sobre el tipus de comunicació, to i contingut per als diferents canals i situacions.
   •  Passos i estratègies per portar a bon port accions a Social Media.

4. Consolidació en el procés de comunicació a Internet.

   •  Avantatges que té l'e-mail màrqueting, així com la necessitat de saber utilitzar l'eina i evitar caure en errors comuns.
   •  Diferents estratègies comercials que existeixen i el rol del Màrqueting Automation a cadascuna.
   •  Principals eines d'enviament de correu electrònic màrqueting.

5. Coneixement de la rellevància del CRM i els Funnels de Conversió a l'estratègia de màrqueting digital de l'empresa.

   •  Valor del CRM per a l'empresa i la centralització de la relació amb el client.
   •  CRM d'acord amb la filosofia Lean i Agil, per començar de forma ràpida amb les nostres campanyes
   •  Funnel o embut de conversió i el seu paper en la nostra estratègia de màrqueting digital. màrqueting i focalitzar-nos en el negoci.

6. Apropament als conceptes de Lead Nurturing, Lead Scoring i el Inbound Màrqueting.

   •  Lead Scoring i la seva importància a la nostra estratègia d'Inbound
   •  Màrqueting i conversió
   •  Principis de l'Inbound Marketing i diferència amb l'Outbound Marketing.
   •  Cicle de venda i tancament de l'Inbound Marketing i entendre com totes les campanyes digitals giren al seu entorn.

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Valoració


Estudiants formats

33

Comparteix