Energia solar fotovoltaica d’autoconsum. Nivell I

Ref: 85227
Energia Renovable

Inici: 17/09/24

Fi: 08/10/24

30h

Presencial

dimarts, dimecres i dijous de 18:15 a 21:15 hores

85227

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Adquirir coneixements de les instal·lacions elèctriques en matèria d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.

Objectius específics

   •  Analitzar el context actual de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum
   •  Identificar el funcionament dels panells solars fotovoltaics.
   •  Dissenyar una instal·lació fotovoltaica per a l'autoconsum, interpretant-ne els principals elements

Contingut

85227

 Mòdul 1 Context actual de l'autoconsum. 10h
Anàlisi de la situació present de sector fotovoltaic d'autoconsum
   •  Context nacional i internacional
   •  Marc legal

 Mòdul 2 El panell fotovoltaic. 10h
Identificació dels elements clau dels panells fotovoltaics:
   •  Ús del Sol com a recurs renovable
   •  Panells i els seus elements principals
   •  La ubicació dels panells per millorar el rendiment de la instal·lació

 Mòdul 3 Instal·lació fotovoltaica. 10 hores
Identificació dels principals elements per al disseny d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum
   •  Elements de la instal·lació
   •  Dimensionat de la instal·lació

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

72

Comparteix