Salut emocional per a educadors i docents

Objectius generals

Aplicar tècniques que permetin mantenir la suficient distància emocional per dur a terme el treball diari de forma eficaç.
Identificar els indicadors emocionals que intervenen en l'estrès, el desgast professional i el dany psicològic en l'atenció als menors.
Conèixer la teoria sistémica i les seves estratègies d'intervenció principals.
Aplicar les eines apreses en la supervisió de casos reals.
Fomentar el creixement personal a través de l'anàlisi del propi sistema

Contingut

6021

1. Les emocions. Gestió emocional
2. La teoria de sistemes. El sistema familiar i educatiu
3. El genograma. L'entrevista familiar aplicada a l'àmbit educatiu
4. Manual bàsic del docent: Empatia, escolta activa i distància
5. L'estrès i l'ansietat: tècniques de gestió
6. Tipus de comunicació
7. El burnout com a conseqüència d'un excés d'implicació
8. Identificació de situacions de risc
9. Importància del creixement/treball personal i la supervisió
10. Supervisió de casos reals

Avaluació

Per obtenir el certificat d’aprofitament l’alumne/a haurà de:
• Assistir a un mínim del 80% de les hores del curs.
• Participar activament en els treballs en grups i en les discussions generals.
• Resoldre els 2 casos pràctics que es plantegen al final de l'últim mòdul del curs.
• Participar en el rol-playing de situacions complicades a l’aula aplicant els conceptes que es treballen a cada mòdul.
• Sintetitzar quines són les pràctiques, metodologies, o altres, que consideren més fàcilment transferibles a la seva labor docent actual.


Avaluació de la satisfacció:
A la finalització del curs, es passarà un qüestionari d’avaluació de la satisfacció dels alumnes vers l’acció formativa realitzada

Valoració


Estudiants formats

40

Comparteix