Eines google

Metodologia Didactica

Objectius generals

 Utilitzar les eines de google que es poden adaptar millor a la dinàmica docent.
 Aprendre com treure el màxim profit de les diferents aplicacions en el teu lloc de treball, aportant els principis bàsics per a l'ús eficient de les aplicacions Google Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Fulls de càlcul, Formularis, Presentacions, etc.

Contingut

4983

1. Cercador Google
2. Google Apps
2.1. Avantatges i beneficis per a l'empresa
2.2. Com personalitzar Google Apps
2.3. Activar Google Apps
3. Gmail
3.1. Serveis que ofereix Gmail per a l’empresa
4. Drive
4.1. Què és Google Drive?
4.2. Interfície de Google Drive
4.3. Configuració de Google Drive
5. Calendar
5.1. Què és Google Calendar?
5.2. Interfície de Google Calendar
5.3. Treball amb calendaris
5.4. Sincronització
6. Google Docs
6.1. Google Docs per a l'empresa
6.2. Grups de Google per a l'empresa
6.3. Google vídeos per a l'empresa
7. Sites i blogs
7.1. Google sites per a l'empresa
8. Google+
8.1. Google Hangouts
8.2. Google Maps
8.3. Youtube

Avaluació

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà la següent prova:

Tipus de la prova: exercici pràctic
Durada i lloc de realització: 180 minuts i es farà a l’aula
Característiques: Tenint en compte els coneixements adquirits al llarg del curs, els alumnes hauran de dissenyar una activitat per aplicar a l’aula amb el grup - classe fent servir alguna de les utilitats de google
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
Temporització: A partir de la penúltima sessió o un cop s’hagi superat el 80% de les sessions del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Valoració


Estudiants formats

116

Comparteix