Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia

Recursos Educatius Per Crear Continguts I Activitats Multimedia

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Aplicar els diferents recursos i eines per a la creació de continguts i activitats multimèdia.

Objectius específics

 Dissenyar continguts multimèdia i experimentar a partir dels diferents formats.
 Identificar els diversos recursos educatius existents per a la creació de contingut i activitats multimèdia, valorant-ne els avantatges i les implicacions.

Contingut

10949

Mòdul 1: Disseny i formats de contingut multimèdia. 10h
   •  Descripció del disseny i estructura de continguts multimèdia
 Factors previs al disseny del contingut multimèdia: organització de la informació, interactivitat, interfície i navegabilitat, usabilitat i accessibilitat, flexibilitat.
 Etapes del disseny del contingut de l'acció formativa.
 Aspectes rellevants per considerar en la creació de continguts multimèdia.
   •  Experimentació amb diversos formats de contingut multimèdia
 Text digital: Concepte, propietaris, tipologia i característiques, llenguatge, estructura i estil.
 Imatge digital: Concepte, format, imatges vectorials i bitmap. Característiques: píxel, resolució. Color: profunditat, formes. Programes per al tractament de la imatge.
 Àudio digital: Concepte, formats d'arxius d'àudios. Programes gratuïts i de pagament per al tractament de l'àudio. Audacity.
 Vídeo digital: Concepte, formats d'arxius de vídeo. Streaming. Programes gratuïts i de pagament per al tractament del vídeo. VLC Media Player, Openshot.
 Presentacions multimèdia: Criteris de qualitat, elements multimèdia. Programes: LibreOffice Impres, Slideshare, Prezi, Powtoon.

Mòdul 2: Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia. 10h
   •  Localització d'eines per a la creació de continguts didàctics multimèdia interactius
 Característiques essencials de l'eina i les funcionalitats.
 Eines per a contingut visual (Infografies, logos i il·lustracions)
 Eines per a contingut audiovisual./ Eines de correcció gramatical i ortogràfica.
 Eines per a contingut d'àudio./ Eines de contingut interactiu.
   •  Explicació d'altres recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia:
 Introducció i integració de Moodle.
 Eines en línia. Funcionalitats.

Comparteix