Les intel·ligències múltiples a l’aula: de la teoria a les programacions

Les Intelligencies Multiples A Laula De La Teoria A Les Programacions

Objectius generals

 Donar a conèixer la teoria de les Intel·ligències Múltiples.
 Facilitar eines metodològiques per l’aplicació de les Intel·ligències Múltiples a l’aula.
 Aprendre a programar a partir de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Contingut

10247

1. Introducció a les intel·ligències múltiples
1.1. La naturalesa de la intl·ligència: herència i entorn
1.2. Del QI a les intl·ligències múltiples
1.3. Entenent les diferències individuals (anàlisi de perfils intel·lectuals)

2. Les intel·ligències múltiples a l’aula
2.1. Les intel·ligències del mestre i les intel·ligències de l’alumne: interacció i implicacions per l’ensenyament i l’aprenentatge
2.2. L’avaluació de les intel·ligències múltiples: una visió d’escola basada en les fortaleses
2.3. Com incorporar les intel·ligències múltiples en les nostres pràctiques pedagògiques:
2.3.1. Ensenyar-les als alumnes
2.3.2. Treballar-les a l’aula
2.3.3. Programar a partir de les intel·ligències
2.3.4. Escoles pioneres: vídeos d’experiències aplicades
2.3.5. Els menús d’intel·ligències: exemples d’activitats

3. Programar a partir de les intel·ligències múltiples: disseny de propostes i activitats
3.1. Creació d’equips de treball i generació i selecció de projectes
3.2. Disseny de propostes i activitats

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a
El pes de l’avaluació final és del 70% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

126

Comparteix