Mecànica d'automoció

Mecanica Dautomocio

Objectius generals

 Conèixer cadascuna de les parts que conformen l'automòbil i el seu funcionament.
 Aprendre a detectar possibles avaries.
 Realitzar la seva posada a punt integral.

Continguts

10262

1. L'automòbil
2. Els motors
3. La distribució
4. El sistema de lubricació
5. El sistema de refrigeració
6. El sistema d'encès
7. Sistema d'alimentació en motors d'explosió
8. El motor dièsel
9. Sistema d'alimentació en motors dièsel
10. La sobrealimentació
11. El sistema d'escapament
12. Equip elèctric
13. El sistema de transmissió
14. El sistema d'adreça
15. El sistema de suspensió
16. El sistema de frenat
17. Rodes i pneumàtics

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs.
Un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió

Valoració


Estudiants formats

32

Compartir