Programació de màquines eina i control numèric (CNC)

Objectius generals

 Ser capaç d'elaborar un programa de control numèric.

Contingut

10655

1. Màquines i eines equipades amb CNC
2. Introducció al CNC
3. Els torns CNC
4. Programació en CNC
5. Sistemes de comunicació amb el CNC
6. Funcions del CNC
7. Interpolacions
8. Compensacions
9. Parada temporitzada
10. Gir del capçal
11. Cicles fixos

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs
Elaborar una peça mitjançant amb eines de mecanitzat.

Valoració


Estudiants formats

85

Comparteix