Mecanització amb màquina eina convencional

Mecanica

Objectius generals

 Introduir al participant en les tècniques manuals i amb màquina auxiliar d'un taller mecànic.
 Dotar-lo dels coneixements sobre la tecnologia associada a aquestes funcions.
 Incorporar, de manera transversal, conceptes vinculats a l´economia circular.

Continguts

10263

1. Tecnologia bàsica de taller
1.1. Metrologia
1.2. Mesures lineals i angulars
1.3. Mesures especials
1.4. Eines de mesura
1.5. Eines de comparació
1.6. Representació gràfica, normativa
1.7. Materials
1.8. Traçat
1.9. Eines manuals

2. Operacions de mecanitzat
2.1. Operacions manuals
2.2. Elecció d'eines
2.3. Elements, components i estructures de les eines
2.4. Paràmetres: Velocitat de tall, avançament, profunditat de passada
2.5. Introducció màquines eines.

Part Transversal:
Sostenibilitat i economia circular: aspectes socials,ambientals i econòmics.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs
Elaborar una peça mitjançant amb eines de mecanitzat:

Valoració


Estudiants formats

15

Compartir