Coaching de fortaleses

Coaching De Fortaleses

Objectius generals

  Dotar de les tècniques necessàries per a que l’alumne/a sigui capaç de definir les diferents fortaleses i identificar quines posseeix i en quin estat es troben.

Objectius específics

 Potenciar les fortaleses menys desenvolupades de l’alumne/a.
 Estabilitzar les fortaleses més desenvolupades de l’alumne/a.
 Dotar d’equilibri a les diferents fortaleses de l’alumne/a

Continguts

10622

-Introducció al Coaching de Fortaleses
-Bases del Coaching de Fortaleses
-Objectius i límits del Coaching
-Fases i Procés del Coaching de Fortaleses
-Diccionari de Fortaleses
-Estratègies avançades
-Fenòmens Específics
-Integració Pràctica

Valoració


Estudiants formats

154

Compartir

Pròxims cursos