Mindfulness

Mindfulness

Objectius generals

 Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la
presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i
professional.

Objectius específics

 Establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i
benestar general.

Continguts

6244

1. CONSCIÈNCIA EMOCIONAL Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.
1.1. Com fer una relaxació corporal i aprendre a meditar en la vida quotidiana
1.2. Identificar els teus estressos i superar-los
1.3. Identificar les teves emocions i aprendre a gestionar-les La consciència plena i la reducció de l’estrés.
1.4. Com parar el teu cap?

2. Actuar en comptes de reaccionar Aprendre a gestionar el conflicte.
2.1. Aprendre a comunicar-te d'una forma assertiva
2.2. Tècniques d’assertivitat.

3. L’estrès i la gestió del temps.
3.1. Gestiona el temps de forma eficaç.
3.2. Els lladres del temps: imprevistos, distraccions, interrupcions.

4. Aprendre a optimitzar la presa de decisions.
4.1. Aprendre a veure altres perspectives.
4.2. Com disminuir els judicis i les expectatives.

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Valoració


Estudiants formats

1137

Compartir

Pròxims cursos