Comunicació no violenta

Comunicacio No Violenta

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar i aplicar estratègies i tècniques de comunicació no violenta, tenint en compte la gestió emocional a la interlocució, així com els elements que afavoreixen l'enfortiment de les relacions.

Objectius específics

 Identificar les pròpies necessitats/emocions i la relació amb les de la resta, evitant prejudicis i valoracions.
 Aplicar l'escolta activa a la comunicació, a partir d'estratègies i tècniques basades en l'empatia i l'assertivitat.

Contingut

10892

Mòdul 1: Gestió emocional en la comunicació. 20h
   •  Identificació dels elements claus en la comunicació no violenta
 Les emocions pròpies i alienes
 L'observació dels fets sense avaluar, criticar ni qualificar
 Les estratègies per fer i rebre peticions de manera positiva
   •  Elecció del nostre comportament davant de situacions d'enuig i/o gratitud
 Les peticions amb claredat i concreció
 Els comportaments positius davant de situacions de conflicte
 El reconeixement per a la connexió amb els altres
 La gestió de conflictes a través de la teoria CNV

Mòdul 2: Enfortiment de les relacions. 10h
   •  Acceptació dels nostres límits a través de l'escolta activa
 Els elements actitudinals que són necessaris per fer una escolta activa i empàtica
 Les tècniques d'escolta activa i empàtica com a element clau a la comunicació no violenta