Comunicació no violenta

Comunicacio No Violenta

Objectius generals

- Escoltar amb empatia a una mateixa i a les altres persones.
- Comunicar amb claredat i assertivitat les pròpies necessitats.
- Aprendre a demanar amb claredat, simplicitat i sense culpa.
- Desenvolupar la capacitat d'orientar la comunicació cap a l'enfortiment de la connexió amb l'altra persona.
- Prendre consciència dels estils comunicatius que bloquegen la comunicació i com superar-los.

Continguts

10623

1. Introducció a la CNV: 1.1. Creació d'un entorn de confiança i seguretat per a les persones participants. / 1.2. La intenció de la CNV. / 1.3. Els quatre elements de la CNV i els pensaments. / 1.4. La comunicació que ens apropa i la que ens allunya dels altres. / 1.5. Responsabilitat emocional vs. esclavitud emocional: Un paradigma diferent de l’après. 1.6. Distinció entre observar i avaluar.
2. L'autoempatia: 2.1. Les quatre maneres de reaccionar davant d'una comunicació difícil de rebre. / 2.2. Els pensaments i judicis: generant emocions que ens porten cap a necessitats. / 2.3. Aprendre a identificar i acollir els sentiments i sensacions corporals, i els seus missatges. / 2.4. La universalitat de les necessitats i la seva connexió amb la vida. / 2.5. L’autoempatia com a pilar per escoltar-nos, per escoltar a les altres persones amb presència i per expressar-nos amb claredat i honestedat: 2 petits exercicis. / 2.6. Pràctica per trobar les necessitats darrere els judicis (o avaluacions) i darrere els sentiments barrejats amb pensaments.
3. L'escolta empàtica a les altres persones: 3.1. Què és l’empatia i què no ho és: Els obstacles a l'escolta empàtica. / 3.2. Com traduir els nostres judicis sobre altres persones. / 3.3. El poder sanador de l'escolta empàtica i la seva importància en la resolució de conflictes. / 3.4. Pràctiques per trobar les necessitats darrere els judicis (o avaluacions) a les altres persones i darrere els sentiments barrejats amb pensaments. / 3.5. Pràctica d'escolta empàtica.
4. Les peticions: 4.1. Pràctica d'escolta empàtica. / 4.2. Distinció entre necessitats i estratègies. / 4.3. La formulació de la petició amb la CNV: Requisits. / 4.4. Distinció entre petició i exigència. / 4.5. Les peticions de connexió i les d'acció. / 4.6. Pràctica: Rebre amb obertura un No a una petició nostra.
5. Peticions i expressió honesta: 5.1. Pràctica d'escolta empàtica. / 5.2. Pràctica: Peticions de connexió. / 5.3. Pràctiques de formulació d'una petició d'acció amb la CNV. / 5.4. L'expressió honesta amb la CNV. La vulnerabilitat. / 5.5. El feedback col   • laboratiu. Pràctica.
6. Emocions i sentiments.: 6.1. Pràctica d'escolta empàtica. / 6.2. Les interpretacions, generadores de les diferents emocions. / 6.3. El diferent propòsit de cada emoció. / 6.4. Les estratègies d’evasió: addiccions i altres comportaments. / 6.5. El benestar emocional: Sentint les emocions i cercant les necessitats.
7. L'enuig: 7.1. Pràctica d'escolta empàtica. / 7.2. Teoria de l’enuig amb la CNV. Els pensaments i les interpretacions. / 7.3. La imatge d’enemic. Pràctica de transformació dels judicis sobre les persones. / 7.4. L’empatia per a gestionar i expressar l’enuig amb la CNV. / 7.5. L’expressió de l’enuig. / 7.6. Expressar límits amb la CNV. / 7.7. La recepció de l’enuig.
8. La culpa i la vergonya: 8.1. Pràctica d'escolta empàtica. / 8.2. Teoria sobre la culpa i la vergonya. Els autojudicis. / 8.3. Pràctiques per aprendre a gestionar la culpa i la vergonya. / 8.4. Recapitulació i casos pràctics. / 8.5. L'expressió del reconeixement i la gratitud amb la CNV: Pràctica. / 8.6. Tancament.

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Valoració


Estudiants formats

50

Compartir

Pròxims cursos