Comunicació no violenta

Habilitats Personals I Interpersonals

Objectius generals

- Escoltar amb empatia a una mateixa i a les altres persones.
- Comunicar amb claredat i assertivitat les pròpies necessitats.
- Aprendre a demanar amb claredat, simplicitat i sense culpa.
- Desenvolupar la capacitat d'orientar la comunicació cap a l'enfortiment de la connexió amb l'altra persona.
- Prendre consciència dels estils comunicatius que bloquegen la comunicació i com superar-los.

Continguts

10623

-Introducció a la CNV.
-La auto-empatia.
-L'escolta empàtica a les altres persones.
-Les peticions.
-Peticions i expressió honesta.
-Emocions i sentiments.
-L'ennuig.
-La culpa i la vergonya.

Valoració


Estudiants formats

48

Compartir