Eines de comunicació per intervencions públiques

Habilitats Personals I Interpersonals

Objectius generals

Realitzar activitat de comunicació amb suport de gravació per tal de realitzar una anàlisi en profunditat de les principals errades en els processos de comunicació.

Contingut

8323

1. Rols de comunicació enfront dels medis.

1.1. Habilitats de comunicació. Comunicació verbal. Comunicació vocal. Comunicació visual. Comunicació no verbal
1.2. L'art de la conversió Què és el que hem de fer davant els mitjans de comunicació?
1.3. Preguntar

2. Habilitats de comunicació en compareixences públiques

3. Tècniques de debat polaritzat

3.1. Realització d'un debat polaritzat amb la posterior anàlisi i introducció dels aspectes teòrics.
3.2. Impacte del missatge en l’audiència o en els interlocutors.
3.3. S’han complert els objectius desitjats?
3.4. S’ha generat una relació empàtica amb l’audiència o els interlocutors?
3.5. Es pot parlar d’una intervenció d’èxit?

Avaluació

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Valoració


Estudiants formats

60

Comparteix